Undersøgelse af biologiundervisningens situation og mulige fremtid


 

Biologiundervisningens situation

Undersøgelsen om biologiundervisning i folkeskolen er publiceret på følgende måder:

Udgivelse af en 'populær udgave' som en separat publikation med titlen: Biologiundervisningens situation i folkeskolen og dens mulige fremtid af Søren Breiting og Finn Mogensen. 80 sider, rigt illustreret med farvefotos og diagrammer. Den er udsendt som 'Kaskelot Pædagogisk Særnummer 2003' ca. 12. januar 2004 fra Biologforbundet til medlemmer og andre med abonnement af Kaskelot. Den kan også købes på Biologforbundets sekretariat Tlf. 86 96 36 35. Kan læses i uddrag her fra Biologforbundets hjemmeside.

Af bagsideteksten hertil fremgår følgende:

Biologi er både et stort fag og et lille fag i dagens folkeskole. Indholdsmæssigt og perspektivmæssigt er det stort og betydningsfuldt, men som et såkaldt lille fag i skolernes timeplan fylder det ikke så meget.
Hvilke problemer har biologilærerne så at slås med for at få rammerne til at leve op til intentionerne med biologiundervisningen?
Hvordan ser skolelederne på biologi? Føler biologilærerne, at de har opbakning fra skoleledelse, forældre og kolleger? Oplever biologilærerne, at deres elever værdsætter deres indsats?
Hvad lægger biologilærerne vægt på i undervisningen? Kan de lide at undervise i biologi, eller vil de gerne hurtigst muligt flygte til andre skolefag og funktioner? Hvorfor underviser tidligere biologilærere ikke længere i faget?

Disse og mange, mange flere spørgsmål belyser denne rapport, der søger at give et repræsentativt billede af situationen for biologiundervisningen i den danske folkeskole.

Resultaterne kædes sammen med andre undersøgelser af naturfagenes situation i grundskolen og rapporten giver dermed et samlet overblik over situationen for biologi.

Resultater og overvejelser samles i en række punkter til forbedring af biologiundervisningen lokalt.

Nogle af disse forslag understreger særlige aspekter af biologiundervisningen. Andre omhandler mere generelle tiltag, som også andre mindre skolefag kan tage i anvendelse for at bedre kvaliteten af deres undervisning, og lærernes vilkår for at kunne leve op til intentionerne.

Som talerør og faglig forening for folkeskolens biologilærere fremlægger Biologforbundet endvidere sine tanker om en frugtbar udvikling for biologiundervisningen i fremtiden.

Undersøgelsen er initieret af Undervisningsministeriets netværksgruppe for biologi med henblik på at få bedre baggrund for forbedring af naturfagsundervisningen, specielt omhandlende biologi i fremtiden.


En mere teknisk og omfattende forskningsrapport med titlen: Status og vilkår for biologiundervisningen på folkeskolens 7.-8. klassetrin af Søren Breiting og Finn Mogensen.

Download Status og vilkår for biologiundervisningen på folkeskolens 7.-8. klassetrin her (pdf-fil 2 MB) - findes i bunden af siden, du kommer til med linket. Når du får pdf-filen frem, skal du trykke på diskette-symbolet oppe til venstre i menuen for at downloade det til din computer.Det tager lang tid at downloade den godt 2 MB fil på grund af de mange diagrammer over biologiundervisningens situation. du er velkommen til frit at distribuere pdf-filen med rapporten.

 

Du kan få tilsendt UndervisningsNYT ved blot at indskrive din email adresse her:
En service fra YourMailinglistProvider.com

Din emailadresse vil kun blive brugt af os selv til udsendelse af UndervisningsNYT


 
 

Læs eksempler på tidligere numre af UndervisningsNYT


 


Siden redigeres af Søren Breiting, Institut for Curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet, http://www.dpu.dk/

www.UndervisningsNYT.com/kaskelotrapport.html